Jan 26, 2011

И пак бяло

 Дамм, сезона е такъв, какво да се прави.
 Много пъти съм се опитвал да снимам, когато вали сняг и да наблегна на снежинките. На пръв поглед е лесно...докато не опиташ. Беше ясно, че снежинките няма да стоят неподвижни, докато се наглася. Ето какво се получи.


Post a Comment