Mar 2, 2011

Casu

          Разглеждах някои по стари снимки и харесах тези за вас. Стана случайно, в почивката...
                                                                                                                                                                                           *Casu -  от лат. - случайно
Post a Comment