Nov 27, 2010

Speed

За да стане хубава една снимка са важни няколко неща.Тези които ще видите, не са съобразени с правилата, въпреки всичко аз ги харесвам.Те за мен са спомени от пътувания в различни краища на страната ни.Всички са снимани в движение и то с доста голяма скорост от автомобил.Това не е оправдание, а просто пояснение.


Post a Comment