Jan 4, 2011

Слънчево затъмнение

  Има дни в които се чудя, да взимам ли апарата с мен или не.Сутринта, на тръгване за работа имах подобна дилема, но в последния момент грабнах раницата и поех през заснежените улици.
 Докато си работех, един колега се показа на вратата с думите "Снима ли затъмнението?".       Размишлявайки върху казаното,  вече бях на терасата ...снимайки.Облаците ме дразнеха, но в последствие се оказа, че присъствието им беше в моя полза.Защо ли? Преценете сами.

Post a Comment