Mar 16, 2011

Walkman

 На връщане от работа, реших да мина през парка. Времето беше чудесно и се надявах, че може да има  нещо пролетно, което да привлече вниманието на обектива ми. След като не открих нищо подобно, се загледах в небето. Ето какво видях там.


    .
Post a Comment